Проучвания на РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА

Предоставят знания за удовлетвореността, ангажираността, изтощението, стреса и желанието на Вашите служители да отидат на работа, но също така и информация за нагласите на Вашите потенциални служители и запознатостта им с Вас като работодател, както и какво би ги мотивирало да кандидатстват за работа във Вашата компания.


ВЪТРЕ в компанията:

Как Вашите служители оценяват Вашата организационна култура и климат, вътрешни комуникации, междуекипни отношения, яснота на длъжностните характеристики и роли?

Какво е нивото на ангажираност на Вашите служители?

Кои са факторите, които могат да повлияят на мотивацията и колко податливи са служителите Ви на „head hunting“?

Как Вашите служители възприемат „идеалния” работодател?

Какви проблемни области могат да бъдат идентифицирани и как те могат да бъдат подобрени?

ИЗВЪН компанията:

Какви очаквания имат хората към Вашата компания като работодател?

Какви са техните страхове и бариери?

Какъв е Вашият имидж като работодател?

Какво би мотивирало Вашите потенциални служители да кандидатстват за Вашите свободни позиции?

Каква стратегия трябва да използвате, за да достигнете до Вашите бъдещи служители?

parallax background
 

Как правим проучвания?


Всеки бизнес казус е различен, затова ние не използваме шаблони. Водени сме от нашето любопитство и желание да разберем всеки проект в детайли.


Вижте повече