Проучвания на ПРОДУКТА

Проучването на продукта дава представа за желаните характеристики на Вашия продукт или услуга.


ПРОЗРЕНИЯ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ:

Как Вашият продукт (прототип) се възприема от потребителите?

Какви са силните и слабите страни на продукта?

Каквисъответни подобрения могат да бъдат направени?

Какъв е потенциалът на продукта?

Какво е нивото на удовлетвореност на Вашите клиенти?

Кои са основните и второстепенни фактори
за вземане на решение при закупуване на продукта?

Каква е обратната връзка на клиентите за вкуса на Вашия продукт (дегустационен тест)?

Как се възприема Вашата продуктова концепция (идея) от потребителите?

Как се възприема Вашият дизайн на опаковката?

Какво е поведението на Вашите потребители онлайн/в уебсайта Ви (тест чрез употреба/usability testing)?

Как потребителите възприемат идеалния продукт?

БЪДЕЩИ ПОДОБРЕНИЯ


Оптимизация на портфолио
Подобрения на продукта
Разработване на нов продукт
По-ефективна продуктова реклама
parallax background
 

Как правим проучвания?


Всеки бизнес казус е различен, затова ние не използваме шаблони. Водени сме от нашето любопитство и желание да разберем всеки проект в детайли.


Вижте повече