Проучвания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Помагат на бизнеса да разбере психологията на клиента и да създаде подробен профил на поведението на клиента при покупка.


ПРОЗРЕНИЯ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ:

Какво искат и от какво се нуждаят Вашите клиенти по отношение на Вашия продукт?

Какви са поведенческите модели при покупка сред Вашите клиенти?

Какво е поведението на Вашите потребители и какви са възможностите Ви да привлечете вниманието им?

Как протича покупката на Вашите клиенти (пътека на потребителя)?

Как може да се оцени клиентското преживяване?

Какви пазарни сегменти могат да бъдат идентифицирани и кой е най-подходящият за Вашата компания?

Какъв е профилът на типичния Ви клиент (профилиране на потребители)?

Какви интересни прозрения за потребителите могат да бъдат получени (проучвателни задълбочени изследвания)?

Какъв е Вашият потенциал за привличане на неклиенти и как бихте могли да провокирате преобразуване (от известност към изпробване и от изпробване към използване на продукта)?

БЪДЕЩИ ПОДОБРЕНИЯ


Синхронизиране на комуникационния подход с потребностите и желанията на потребителите
Оптимизиране на медийния микс
Продуктови иновации
parallax background
 

Как правим проучвания?


Всеки бизнес казус е различен, затова ние не използваме шаблони. Водени сме от нашето любопитство и желание да разберем всеки проект в детайли.


Вижте повече