Oнлайн изследвания

 • Според последните проучвания, една трета от населението на България „сърфира” в Интернет всеки ден или поне веднъж седмично за различни цели или дейности.
 • Все повече фирми за маркетингови изследвания, сред които и агенция Прагматика, залагат на тези технологии.
 • В тази връзка разработихме и многоцелева система за онлайн изследвания, наречена Оптис.

Какво е Оптис?

 • OptiS е регистрирана търговска марка на агенция Прагматика за провеждане на онлайн изследвания.
 • Всички онези компании, които искат важните за тях управленски въпроси да бъдат изследвани лесно, бързо, но най-вече на приемлива цена, могат да използват Оптис, стига представителите на тяхната целева група да са активни ползватели на Интернет.
 • Колко често можем да провеждаме изследвания чрез Оптис?
  • Честотата на провеждане на изследвания чрез Оптис може да бъде различна: както еднократно така и периодично с цел сравнителен анализ с предходните периоди.
 • Какви са стъпките на изследване чрез Оптис?
  • Изпращане на email-и до респондентите.
  • Към всеки email има индивидуален Интернет линк, в който респондентът попълва въпросника. Това позволява впоследствие да се излъчат различни сегменти от интерес.
  • Осъществяване на самото попълване на въпросника от респондента.
  • Обработване на резултатите и изчисляването на данните чрез специализиран изследователски софтуер.
  • Предоставянето на резултатите, изводите и препоръките в презентация тип Power Point.

Защо онлайн изследвания?

 • Изключително богат набор от теми и казуси могат да бъдат изследвани чрез онлайн изследвания. Те са усъвършенствани дотолкова, че позволяват използването и прилагането на най-разнообразни изследователски техники в онлайн среда.
 • Основните предимства на онлайн изследванията са:
  • Лесна организация и координация на цялото проучване – на практика не се налага брифиране на полеви сътрудници за изпълнение на полевата работа, постоянен контакт със супервайзорите, нито пък последващ контрол.
  • Бърза и лесна рекрутация на участниците – от съществуващия панел просто се селектират лицата, отговарящи на таргет групата в съотвения случай, или се взима база данни от клиента, ако той разполага с такава и директно им се изпращат линкове с въпросите.
  • Бързина на проучването – реално почти веднага след попълването на въпросниците може да имаме изчислени резултатите. Спестява се време за транспорт на данните, за куриерски услуги, за въвежане и т.н.
  • Ниски разходи – на последно място, но може би първото по важност за компаниите, е ниският разход на такъв тип проучвания, който произлиза от изброените по-горе разлики със стандартния тип маркетингови изследвания.

Станете част от нашия панел

 • Ако искате да оценявате потребителски продукти и услуги, давайки своето мнение за тях
 • Ако искате да спечелите интересни награди....
 • Станете част от нашия панел като попълните своя е-mail в приложената форма.
 • За всяко изследване ние ще Ви уведомяваме с e-mail, в който ще има линк към това изследване.
 • Задействайки този линк, пред Вас ще се активира програмата OptiS, в която ще имате възможност свободно да отговорите на нашите въпроси.
 • Важно е да знаете, че Вашата самоличност ще бъде уважена и поверителността на отговорите Ви ще бъде запазена.
 • Ние ще дадем всичко от себе си, за да направим участието Ви в изследванията приятно изживяване.
 • Ще се радваме да станете част от нашия Екип.
Pragmatica