Кариери

Изследователи:

Изследователите са гръбнака на всяка една изследователска агенця. Те са тези, които извършват голяма част от работата – разработват изследователските програми и инструментариум, организират и контролират събирането на данните, въвеждат и обработват данните, изготвят доклади, на базата на които се формулират изводи и препоръки, индивидуални за всеки клиент. В тази връзка е необходима изключително отговорна и точна работа, както и задълбочено познание на популярни и специфични компютърни програми.

Полеви сътрудници:

Полевите сътрудници са тези, които извършват полевата работа – те провеждат интервютата или анкетите според предварително определени извадкови процедури. В тази връзка е необходимо отговорно, точно и своевременно изпълнение на поставените задачи.

 

Кариери

Стажантска програма:

Стажантската програма на Агенция Прагматика е част от политиката, която фирмата провежда, за подкрепа на младите и талантливи хора. Традиционно всяка година агенцията предоставя възможност на определен брой кандидати да се запознаят със спецификата на работа в изследователска агенция чрез организирането на летни стажове. Стажовете са предназначени в най–голяма степен за студенти, които отговарят на изискванията на агенцията и имат желание да придобият нови знания.

Критерии за участие в стажантската програма:
  • отлична компютърна грамотност - МS Office e задължителен;
  • много добро ниво на поне един чужд език – писмено и говоримо;
  • интерес в сферата на маркетинговите изследвания;
  • мотивация за усъвършенстване и ясно определен интерес за развитие.
  • Прагматика не изисква от кандидатите да имат предишен професионален опит.
Начин на кандидатстване

Кандидатите, които имат желание да участват в стажантската програма на Прагматика, е необходимо да изпратят автобиография и мотивационно писмо, в което да представят себе си и да опишат защо желаят да проведат стаж в изследователска агенция.
Желаещите трябва да изпратят горепосочените на e-mail: office@pragmatica.bg или на адрес: София 1680, жк. Белите брези, ул. Хайдушка гора 48-52, агенция ПРАГМАТИКА.

 

Pragmatica